Ver calendario
23/08/2023 10:00 - 10:00

Non? / ¿Dónde?
Donostiako Aquarium-eko sarreran (kaian)

En la entrada del Aquarium de Donostia (muelle)

Oharrak / Observaciones
Mesedez eskatzen zaizue adin txikikoak kontrolatuak izatea, eraikuntzaren barruen ezin dute korrika egin, ezta jolastu ere.
- Gehienez 2 heldu haur bakoitzeko (Programakoa izan ez edo).

Se os pide, por favor, que tengáis a l@s menores controlad@s, no deben correr ni jugar dentro del edificio.
- Máximo 2 personas adultas por menor (sea o no del Programa).

Más información / Informazio gehiago